Nevada State

Nevada State_0
After six (!) blogposts entirely devoted to the states John and I visited during our USA roadtrip, this seventh one, about the state of Nevada, is the final one. We weren’t in Nevada or a very long time so we didn’t see very much over there, but it was yet again so beautiful and so very different from what we’ve seen in Washington, Oregon and California. So here are all of our Nevada adventures:

Na zes (!) artikelen die volledig gewijd zijn aan de staten die John en ik tijdens onze VS-roadtrip hebben bezocht is deze zevende, over Nevada State, de laatste. We waren niet heel lang in Nevada dus we hebben er niet super veel gezien. Maar wederom: wat we er gezien hebben was prachtig en weer zó anders dan wat we in Washington, Oregon en Californië tegenkwamen. Hier zijn onze Nevada avonturen:

Red Canyon
During our drive from Death Valley to Las Vegas, we stumbled upon ‘Red Canyon’.
A particularly large rock formation which is, well, red. There was a lovely scenic route you could drive (which we did) and during which your chances were likely to spot some turtoises. Heck yeah! Of course, while we were there, all turtoises were having some secret teaparty somewehere because they were nowhere to be found. We did enjoy the scenery though.
Tijdens de rit van Death Valley naar Las Vegas kwamen we ‘Red Canyon’ tegen. Dit is een behoorijk grote rotsformatie die (de naam zegt het al) rood is. Er was een erg leuke ‘scenic route’ door het gebied uitgestippeld die je met de auto kon afleggen dus dat deden we. Er werd aangegeven dat je tijdens de rit weleens landschildpadden tegen zou kunnen komen. Oh yes! Natuurlijk hadden deze schildpadden net op het moment dat wij er waren een super geheim theekransje of zo want ze waren werkelijk nergens te bekennen. Dus toen hebben we maar voornamelijk van het uitzicht genoten.

Nevada State_1

Nevada State_2

Nevada State_3

Nevada State_4

Nevada State_5

The Hoover Dam
Seeing this dam in real life was high on John’s priority-list. Although it was a pretty okay visit (everything is so big that you feel like a very tiny tourist) it was so torrid that day that our visit wasn’t very long.
Het in real life zien van deze dam stond hoog op John zijn prioriteitenlijstje. Hoewel het best een aardige tijdsbesteding was (alles is daar zo ontzettend groot dat je je echt een miezerig toeristje voelt) was het zo verzengend heet die dag dat ons bezoek ook niet bijzonder lang heeft geduurd.

Nevada State_6

Nevada State_7

Nevada State_8

Nevada State_9

Nevada State_10

Nevada State_11

Nevada State_12