Photo Diary: February 2015

Photodiary_february_0
Wowowowow! Is it March already?! Where did the time go?! Well, with a start of a new month comes a photo diary of the month before. So without further ado, here’s what I’ve been up to in february. If you want to see behind the scenes shots on a daily basis, be sure to follow me on instagram!

Here we go!

Wowowowow! Is het alweer maart?! Waar is de tijd gebleven?! Niet getreurd, bij het begin van een nieuwe maand hoort een photo diary van de maand ervoor dus hier vind je wat ik in februari zoal heb uitgespookt. Als je dagelijks ‘achter de schermen’ beelden wilt zien, volg me dan op instagram!

Daar gaan we dan!

I started the month off with purchasing some awesome art by the lovely Nina Fernande. Her so called ‘Peanutbutter Bear’ is da bomb.
Ik begon deze maand met het kopen van deze super leuke prent van Nina Fernande. Haar ‘Pindakaasbeer’ is de bom.

Photodiary_february_1

 

When digging through my photo archives (I get nostalgic sometimes) I found this picture of my very first encounter with 3D-illustration during a workshop hosted by Kim Welling. I guess you could say it was love at first sight.
Toen ik door mijn foto archieven aan het bladeren was (ik word soms wat nostalgisch) vond ik deze foto van mijn eerste ervaring met 3D-illustratie tijdens een workshop van Kim Welling. Ik denk dat je wel kunt zeggen dat het liefde op het eerste gezicht was.

Photodiary_february_2

 

Spring is finally coming. The sun starts shining more so a perfect day for walking the dog presented itself earlier this month.
De lente komt er eindelijk aan. De zon schijnt steeds vaker en zo deed zich afgelopen maand de perfecte dag voor om de hond eens uit te laten.

Photodiary_february_3

 

My new photobooth postcards came in.
Mijn nieuwe photobooth kaarten kwamen binnen.

Photodiary_february_4

 

I went to a museum in Rotterdam with my two favourite men.
Ik ging een dagje naar de kunsthal met mijn twee favoriete mannen.

Photodiary_february_5

 

This gorgeous vintage typewriter eraser came in for one of my new projects.
Deze mooie vintage typemachine-gum kwam binnen. Hij wordt onderdeel van een nieuw project.

Photodiary_february_6

 

I guess I got even a little more nostalgic because I decided to go through my art journals I used while graduating from art school. I found this quote in it: ‘Beauty is relative and that’s relatively beautiful’.
Ik werd geloof ik nog nostalgischer want ik besloot mijn procesboeken van mijn afstuderen eens door te bladeren. Daarin vond ik onder andere deze quote.

Photodiary_february_7

 

A sketch of a new project I’m working on right now: a weekplanner!
Een schets van nog een nieuw project: een weekplanner!

Photodiary_february_8

 

I spent a weekend away to flee the ‘carnaval’ holiday. I found the perfect Dutch sky somewhere in the water.
Ik ging een weekendje weg om carnaval te ontvluchten en daar vond ik een typisch Hollandse lucht in het water.

Photodiary_february_9

 

I spent a lot of time making confetti and cutting little paper characters for my vintage vending machine. Market season is coming up and I can’t show up anywhere with a half full machine, right?!
Ik heb veel tijd doorgebracht met confetti en papieren figuurtjes maken voor in mijn vintage ballenautomaat. Het marktseizoen komt er weer aan en ik kan me natuurlijk nergens fatsoenlijk vertonen met een half lege ballenautomaat.

5things_feb15_4

 

Lots of museum visits last month. This pic is from the Mark Rothko exhibition in Den Haag.
Veel museumbezoeken de afgelopen maand. Deze foto is van de Mark Rothko expositie in Den Haag.

Photodiary_february_11

 

Put these guys to work in the garden during the #tcennujij instagram challenge.
Ik zette deze jongens aan het werk in de tuin tijdens de #tcennujij instagram wedstrijd.

Photodiary_february_12

 

Bought myself some new coffee equipment. Best coffee ever. And I’m a total coffee snob so that is saying something.
Ik trakteerde mezelf op nieuwe koffie ‘equipment’. Beste koffie ooit! En ik ben nogal een koffiesnob dus dat wil wat zeggen.

Photodiary_february_13

 

My TC Feelgood Box came in! This is a box full of surprises that’s made by the lovely Team Confetti. ‘Happy mail’ is an understatement.
Mijn TC Feelgood Box kwam binnen! Dit is een doos vol verrassingen die helemaal gemaakt is door Super-Olga van Team Confetti. ‘Happy mail’ is een understatement.

Photodiary_february_14

 

Spent an afternoon outside with this guy for the #tcennujij instagram challenge. We had lots of good conversations and ice cream.
Ik bracht een middagje in de buitenlucht door met deze jongen voor de #tcennujij instagram wedstrijd. We hebben heel veel goede gesprekken gehad en nog meer ijsjes gegeten.

Photodiary_february_15

 

And last but not least: I’ve been working on some Alice in Wonderland themed caketoppers. This image is part of the product photography I did for my Etsy shop and online portfolio. I think this part of the job might well by my favourite.
En last but not least: Ik ben bezig geweest met het maken van Alice in Wonderland caketoppers. Deze afbeelding is onderdeel van de productfotografie voor mijn Etsy shop en online portfolio. Dit is misschien wel het favoriete onderdeel van mijn werk.

Photodiary_february_16