My fabulous birthday weekend

0Whew. I’m still reviving from last weekend, because it was grand! It was probably one of the busiest weekends I have had in a long time, but it was great all the same.

Poehee. Ik ben nog steeds aan het bijkomen van afgelopen weekend, want dat was me een eentje! Misschien was het wel één van de drukste weekenden ooit, maar wat was het leuk.

Not only was it my birthday on saturday, it was also the day of the alpaca baby-shower where I hosted a workshop. In case you missed the story; last easter, a baby alpaca was born at a petting zoo in my hometown. When I heard they were having a babyshower, I really wanted to contribute so I arranged I could host a workshop in making alpaca masks.

Op zaterdag was het niet alleen mijn verjaardag, het was ook de dag dat het kraamfeest voor de baby alpaca werd gevierd en waar ik een workshop gaf. Voor wie het hele kraamfeest-verhaal gemist heeft; op eerste paasdag is er een baby alpaca geboren op een kinderboerderij in Tilburg. Toen ik hoorde dat ze een kraamfeest gingen organiseren wilde ik hier heel graag aan bijdragen, dus heb ik geregeld dat ik een workshop ‘alpaca-maskers-maken’ kon geven.

This was my table before the workshop started (it did not look this neat at the end of the day).
Dit was mijn tafel voordat de workshop begon (aan het einde van de dag zag hij er niet meer zo netjes uit).

1

2

3

But the most important thing of the day was the baby alpaca of course (she doesn’t have a name yet). Behold the cuteness!
Maar het belangrijkste van de dag was natuurlijk de baby alpaca (ze heeft nog geen naam). Aanschouw de schattigheid!

4

5

She’s very good at making faces.
Ze is heel goed in gekke bekken trekken.

6

The petting zoo also housed some tortoises. And I can’t look at tortoises without photographing them.
De kinderboerderij heeft ook een verblijf met vierteen-schildpadjes. En ik kan geen schildpadden zien zonder er foto’s van te maken.

7

The weather was great and there we also loads of other activities. It was a pretty darn good party if you ask me!
Het weer was heerlijk en naast mijn workshop waren er nog een hoop andere activiteiten. Het was een mooi feestje!

8

9

On sunday I had a stall at the Swan Market in Antwerp. Again, the weather was lovely and it was a very busy day. I had one hell of a weekend!
Op zondag had ik een kraam op de Swan Market in Antwerpen. Ook toen was het heerlijk weer en het was een drukke dag. Wat een top weekend!

10