Inspiration Monday

Inspiration Monday_2015_wk12
After a kind of relaxing weekend (I think not a day goes by on which I don’t work at all, which is fine by me) I’m totally ready for the new week that’s ahead. My third guest-post for Team Confetti will go live tomorrow and I’ve got some exciting meetings coming up. But let’s start off with the usual dose of inspiration with this week’s Inspiration Monday.

What will your week look like?

Na een redelijk relaxed weekend (er gaat geloof ik nooit een dag voorbij waarop ik helemaal niet werk en dat is verder prima) ben ik weer helemaal klaar voor de week die voor me ligt. Mijn derde gast-artikel voor Team Confetti wordt morgen gepubliceerd en er zitten wat leuke afspraken in de planning voor deze week. Maar laten we beginnen met de gebruikelijke dosis inspiratie met de Inspiration Monday van deze week.

Hoe ziet jouw week eruit?

Sources: 1. Succulents | 2. Inside the box | 3. Hair | 4. Landscape | 5. Crystals.