Inspiration Monday

Inspiration Monday_wk31
I don’t know about you, but summer is treating me very well over here. I’m having the best time exploring with my boo and I can’t believe there have even been moments I didn’t think about work. Or worry about all the things I have to do once I get back. I might even get good at this relaxing thing. Anyway, for those in need, here’s this week’s good old Inspiration Monday to kick off your week!

Ik weet niet hoe het met jullie zit maar de zomer is heel lief voor mij hier. Ik heb het beste avontuur ooit hier met mijn lief en ik durf het bijna niet te zeggen, maar er zijn zelfs momenten dat ik niet aan werk denk. Of me zorgen maak over wat ik allemaal moet doen als ik eenmaal weer terug ben. Ik word nog eens goed in dat ontspannen. Maar voor diegenen die het nodig hebben; hier is je ouwe vertrouwde Inspiration Monday om je week mee te beginnen!

Sources: 1. Woman | 2. Kittens | 3. Prague | 4. Strawberry sugar cookies | 5. Sky